Erbjudande / Produkt

När vi genomför en Grön Injektion kan det se ut så här hos kund:http://groninjektion.se/?page_id=200

Innehåll Grön Injektion:

Lättsamt, roligt och trevligt möts vi 3 x 60 minuter fördelat enligt:

1:a mötet: Workshop och föredrag där vi, i gruppform, tar fram idéer som kan gå att genomföra för minskad miljöpåverkan. Alla grupper redovisar sin idé och bästa grupp får ett litet pris. Vi samlar allt i vår struktur och överlämnar till Er.

2: mötet: en vecka senare, vidareutvecklas Era idéer från föregående möte. Djupare kunskaper för Hållbar Utveckling och nu när vi känner varandra bättre kan det börja hända grejer och bättre idéer kommer till ytan.

3:e mötet: en vecka senare, gemensam lunch med 2-3 andra bolag som genomfört samma Gröna Injektion. Nätverkande vi har redovisning av framkomna idéer och bästa grupp/företag får ett litet pris. Alla bolag får ett diplom för genomförd Grön Injektion.

Allt samlas i strukturen för eventuell vidare uppföljning 6 månader senare.

Vinsten för ägarna är dels miljökunskaperna och att individer lyfts fram och lär känna varandra bättre. Dessa grupper är mixade så att avdelningar som produktion, lager, ekonomi, sälj, marknad och t ex ledning blandas i varje grupp. Det gör att kunskap om vad respektive medarbetares intressen också blandas och stämningen blir bättre. Grön Injektion bidrar till att öka stämningen på jobbet genom att det skapas en snackis paralellt med ordinarie arbete. Resultatet blir högre kunskapaper om varandra samt miljön. Bättre stämning och delaktighet leder till mindre sjukfrånvaro och högre produktivitet, enligt många.

Överskottet av Grön Injektions verksamhet går till att lobba för Hållbar Utveckling av våra naturliga resurser som luft, vatten m.m.. vilket kommer oss alla tillgodo.

Kommentarer inaktiverade.