Dagens bekväma livstil & 10% påverkan på miljön är möjlig

Dagens teknik ger miljösäkerhet om vi använder den!

Dagens teknik erbjuder en hållbar utveckling där vi reducerar människans fotavtryck i naturen med 90%. Vi har tekniken att ha samma levnadsstandard fast med 90% längre påverkan av vår gemensamma miljö/ekologi.

Forskare är eniga om att ett starkt ledarskap som förenar och gör det möjligt för världens länder att fatta gemensamma lagar som bibehåller den ekologiska balansen är nödvändigt om vi vill leva ett stabilt och säkert liv. Vill vi leva ett stabilt och säkert liv behöver vi en säker miljö som dagens miljö möjlig gör.

Vi behöver agera skyndsamt. En forskar rapport lanserad i maj 2010 slår fast att årets 4 första månader, januari till april var de varmaste någonsin uppmätta på vår planet sedan mätningarna började år 1840.

USA säkerhets polisen CIA har som mål ”………” att skydda medborgarna. Världens forskare är eniga om att största hotet för USA:s medborgare kommer från en alltmer ostabil miljö. En o stabil miljö där den amerikanska livsstilen är den största bidrags givaren. CIA börjar nu lägga lite av sin budget på att möta andra hot än de från andra kulturer och länder. USA är det land som konsumerar mest av jordens resurser. Allt omvandlas och ingenting försvinner. Alla föroreningar, gifter som uppstår vid förbränning av våra fossila skogar (olja) ändrar så småningom vår atmosfärs sammansättning. Atmosfären skapades av blågröna alger. Jorden skapades för 4,5 miljarder år sedan. Det tog 1-2 miljarder år innan de första livsformerna skapades och en urtida atmosfär därefter kunde bildas. 65 miljoner år sedan dog dinosaurierna ut. Människlig aktivitet som vi känner till det är 10 000 år. Sedan andra världskriget har förbränningen av kol accelererat till en hastighet att vi ändrar atmosfärens beståndsdelar. Lika väl som atmosfären än gång skapats kan vi sakta montera ner den. Jorden är det ända levnads bara utrymme vi känner till. Redan nu breder syrefria bottnar ut sig i våra hav. Likväl som vår måne är livlös är vissa hav idag livlösa. Vill vi att resten av vår planet skall bli mer som månen?

Forskare menar att vi fortfarande, genom att agera smart, skapa fred och ordning, respektera varandra och naturen, kan bibehålla den stabila miljö vi idag tar för givet.

Global uppvärmning / Växthus effekt

Nästan allt vårt energi behov kommer vid förbränning av olika saker. Vid förbränning sker två saker: Global uppvärmning och försurning. Dels bildas ett tjockare lager i atmosfären vilket högre utsträckning håller kvar solens strålar. Ca 3/4 av solens strålar skall reflekteras ut i rymden bort från jorden. Nu vid högre ”smog” bildning stannar mer av solens stålar här på jorden endast 1/4 studsar ut i rymden. När mer av solens strålar fastnar (3/4) innanför jordens atmosfär stiger jordens temperatur och detta kallas för Global Uppvärmning eller växthuseffekt.

Försurning

När mer och mer kol frigörs i luft och vatten vid nästan all förbränning förändras jordens pH värde. Allt marint liv är anpassat / beroende av sitt pH-värde. Vid förbränning av kol blir haven allt mer sura. Surt vatten förhindrar skal bildning hos skaldjur. Nästan alla fiskar äter skaldjur. De finns uppskattnings vis 1 miljon olika skaldjurs arter i haven. Dessa skaldjur är mycket små. De bäst kända skaldjuren är plankton och krill. Om havet blir allt mer surt hindras skaldjuren att forma skal och dör. Om dessa minsta av havets djur dör försvinner hela basen för vad större fisk äter. Försurningen av havet påverkar även växtligheten och korallrev negativt. Om människan kan fatta lagar där försurningen av haven regleras skyndsammast kan vi hålla kvar vid det rika havs liv vi har idag. Om havsvattnet tillåts bli allt mer försurat kan havet komma in i en cykel där det dör.

Om vi skyndar oss att ge ledare mandat att fatta globala lagar mot okontrollerbar förbränning kan vi hindra att havet blir en död stinkande sur gägga. Ett hav, ofruktbart utan liv och utan möjlighet till mat försörjning som havet idag ger till en stor del av världens befolkning, ger alvarliga konsekvenser för oss människor. Idag frigörs ca 70 000 000 ton CO2 genom förbränning varje dag på vår planet. Vi har ibland långa skorstenar men ingenting försvinner. Det  släpps alltså lös 70 miljoner ton CO2 i vår atmosfär varje dag som om det vore ett ändlöst avloppshål.

Vi behöver inte välja mellan en sund ekonomi och en sund miljö. Vi har tekniken att ha samma eller tom bättre livsstil genom en sund hantering av vår relation till miljön.

Tre huvud bitar för en bättre miljö, helst genom lagstiftning:

1. Plantera träd i stället för att hugg ner dem. Avskogning är ett stort hot. Skogen ger oss mycket av det syre vi har i vår atmosfär. Allt färre träd i en idag mycket snabb takt ger mindre frisk luft. Avskogningen är även ett stort hot mot boplatser och biotoper för växt och djurliv. Träd är mer värda på rot än som timmer. Hur kan vårt ekonomiska system göra detta tydligt?

2. Använd befintlig förnyelsebar energi istället för förbränning. Energi finns över allt. Det gäller bara att fånga upp den! Sol, vind, geotermisk, värmeväxlare…

3. Finna andra stimulanser istället för att shoppa! Vår överkonsumtion, som ett nöje och något att göra, driver fram billiga mat- och teknikvaror ofta på miljöns bekostnad. Konsumtionen sker främst i Europa och USA. Vårt driv efter billiga varor gör att det produceras varor till bekostnad av gräsliga arbetsvillkor och giftiga utsläpp till vår miljö.

Vi är alla en del av det naturliga systemet. Vill vi fortsätta att leva ett bekvämt och modärnt liv, som vi i väst är vana vid sedan 50 år, behövs en smart hantering av vår- luft, -vatten, -skog, -djur och fisktillgångar skyndsammast beslutas om.

Christian Keiller

PS: Siffror och absoluta tal i denna skrift kan ses som ungefärliga. Det är inte exakt vetenskap då ingen riktigt vet. Principen är dock väldigt tydlig och sann.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.