Hållbart skogsbruk

Skogen, träden är en förutsättning för vår luft på vår planet. Skogen ger oss en trygg, stabil och säker biotop. Skogen reglerar vår planets fuktighet. Det blåser inte i en skog. Det är fuktigt, rent och tryggt. En björk tillexempel suger upp 400 liter vatten per dygn, under sommaren. Om vi hugger ner skogen ändras fuktigheten. Om vi hugger ner skogen ändras omkringliggande vatten flöden radikalt. Allt levande får radikalt ändrade levnadsförhållanden. Svampar, mossa och insekter är beroende av en fuktig miljö och skydd från sol och vind som träden möjliggör. Alla fåglar och fyrfota djur är likväl beroende av träden för sina boplatser.

Visst finns det mycket träd i Sverige. Sveriges geografiska placering betyder att vi är en del av Targabältet, barrskogen från Ryssland, Sverige över till USA och Canada.

I stora drag produceras 50 % av allt syre av mikroskopiska alger som finns vid vattenytan, 25 % tillverkas i det stora barrskogsbältet och 25 % tillverkas i de tropiska skogarna runt ekvatorn (Brasilien, Nigeria, Malaysia, Indonesien).

Skövling av skog till kalhyggen (även kallat ”rationellt skogsbruk”) är helt förödande. Blåbärsris tar t ex 400 år på sig att komma tillbaka, förutsatt att det inte odlas granplantage. Kalhyggen, ren huggning, ändrar markens komposition radikalt. Från fuktigt med jämn temperatur, vindstilla och skuggigt till torrt, varmt, blåsigt och exponerat för solens strålar.

Skogsbolagens kalkyler räknar massa ved per kubikmeter. Mängden timmer per kubikmeter är vad som avgör en skogs värde. Är det en korrekt bild av skogens sanna värde? En fungerande biotop med ett samspel av insekter, mossa, fyrfota djur, bär, svamp måste väl ha ett högre värde? Jag tror att kommande generationer kommer att värdera träd på rot långt högre än träd som timmer eller ved. Träden i våra skogar utgör en bas och möjlighet för massor av liv!

Jag föreslår en ekonomiskt hållbar hantering av alla våra resurser. Vid t ex uttag av timmer från en skog bör det ske på ett varsamt sätt. Små lätta metoder som tar ut kanske vart åttonde träd. En glesning av träd, så varsamt att temperatur, fuktighet och hem för skogens invånare kan bibehållas. Att bevara den ekologiska mångfalden det måste väl vara ekonomiskt? Om det är papper eller byggnadsmaterial som lockar av skogsresurser så finns det väl massor av andra sätt att åstadkomma dessa varor? Nya råmateriel till papper och byggnadsmaterial skulle väl kunna ge flertalet nya jobb?

Vi har möjligheten att minimera människans påverkan på vår natur med 90% bara vi använder de tekniker vi har idag och ändå ha kvar samma levnads standard. Om vi håller på att skövla skogen som vi gör kommer vi att äventyra vår egen existens. Om vi tar vara på de tekniker vi har kommer vi att skapa fler arbetstillfällen. Skapa större välstånd, trygghet och ett rikt liv för alla jordens invånare.

Christian Keiller, 17 juni 2010

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.