Start

Grön Injektion                                                        

Upplevelsebaserade personalevent att minnas! Ett sponsorspaket för www.worldpeacehouse.com för en bättre väld.

Grön Injektion erbjuder inspirerande workshop och föredrag a en timma fördelat vid tre tillfällen för repetition och god effekt. Vi skapar delaktighet inom företaget. Teambuilding inom miljö och hållbarutveckling för samverkan och idéskapande.

Era potentiella vinster:

1.  Smartare resursanvändning ger lägre kostnader för Er.

2. Engagerad personal ger bättre verkningsgrad som kundnytta och högre närvaro.

3. Utbildning ger konkurrensfördelar och ett försprång till Er omvärld.

Grön Injektion erbjuder en inspirerande timme fördelat vid tre tillfällen för repetition och god effekt. Vi ger en engagerande workshop samt föredrag för att skapa delaktighet. Delaktighet som kan ge Er ökad gemenskap och glädje i gruppen. En glad personal presterar ofta bättre mot kunder och leverantörer.

1.  Ni kan anlita Grön Injektion för att hålla kunskapsnivån uppe gällande vikten av miljöhänsyn vilket ger Er fördelar.

2. Team buildning – Ett mini event för ökad sammanhållning.

3. Kan vara en kostnadseffektiv start inför en djupare miljödiplomering.

Välkomna med kontakt och frågor:

Christian Keiller, christian@groninjektion.se, tel: 073-6260033

Kommentarer inaktiverade.